Zápis do MŠ

 

 

Organizace zápisu do MŠ Janová

pro školní rok 2023/2024

VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ

Formulář je možné vytisknout od 11. 4. 2023.

K tisku : Zadost-o-prijeti-ditete-k-pv-2023-2024,pdfZadost-o-prijeti-ditete-k-pv-2023-2024,doc

nebo osobně vyzvednout v MŠ od 17. 4. 2023 od 7:00 – 14:30 hod.

 

Zápis do MŠ se uskuteční v pondělí 15. 5. 202od 8:00 do 11:00 hod. a od 14:00 do 16:00 hod.

v  budově Mateřské školy Janová, Janová 58. U zápisu Vás budeme očekávat i s dítětem.

 

Pokud nebude mít zákonný zástupce možnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v tomto termínu, má možnost podat žádost k zápisu dítěte po předchozí telefonické dohodě s ředitelkou školy - telefon 775 041 057, od 2.5. do 16.5. 2023.

ORGANIZACE PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ

1. V den zápisu zákonný zástupce přinese Žádost o přijetí dítěte, rodný list dítěte, potvrzení lékaře o očkování dítěte a svůj občanský průkaz. K zápisu se dostaví s dítětem.

2. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.

3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně přijmout děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, účinnost od 1. 9. 2018).

4. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání. Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. Povinné předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole je BEZPLATNÉ až do zahájení povinné školní docházky (§ 123 odst. 2 školského zákona, účinnost od 1. 9. 2017), výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte.

5. Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka pro školní rok 2023/2024 tato kritéria:

 

Kritéria dle spádovosti

Počet bodů

Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy, tj. děti, které dosáhnou věk 5 let do 31.8.2023,

děti s OŠD

10

Trvalý pobyt/Bydliště v obci Janová u dítěte, které dosáhlo věku minimálně 3 let k 31.8.2023

2

Věk dítěte:    4 roky dosažené k 31. 8. 2023

                            3 roky dosažené k 31. 8. 2023

                      2 roky dosažené k 31. 8. 2023

8

6

1

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce 2023/2024

1

Těšíme se na setkání s Vámi i Vašimi dětmi.

Za kolektiv MŚ Janová, Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ Janová

Kalendář