Zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Ředitelka Mateřské školy Janová vyhlašuje termín zápisu do Mateřské školy Janová pro školní rok 2022 – 2023, dle § 34, ods. 2, zákona 561/2004 Sb. Školského zákona.

 

Zápis do MŠ se uskuteční

ve čtvrtek 12. 5. 2022

od 8:00 do 12:00 a od 14:00do 16:00 hod.

v  budově Mateřské školy Janová, Janová 58.

 

 

Organizace zápisu pro školní rok 2022-2023 

Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2022-2023

 

K tisku:

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022-2023

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kalendář