Milí rodiče a milé děti,

V PONDĚLÍ 18. KVĚTNA 2020 OTEVÍRÁME NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU.

 

Prosíme rodiče dětí, které budou zahajovat docházku později, nejméně den předem přihlaste své dítě na tel. č.: 571 434 080 

Děti se během celého pobytu v  MŠ od 6:45 do 16:00 hod. pohybují bez roušek (od 19. 5. 2020)

Žádáme Vás o zajištění 1 roušky ve skřiňce dítěte pro případ mimořádného opatření. Děkujeme.

Provoz bude obnoven za dodržení epidemiologických opatření a doporučení, které naleznete zde.

Prosím, nezapomeňte při prvním vstupu do MŠ odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění k tisku zde.

Prosíme Vás o zodpovědný přístup a věříme, že společným dodržováním pravidel vše zvládneme. Děkujeme.

Nemocné dítě nebude do naší mateřské školy přijato (kašel, rýma, teplota)

Další důležité informace:

Provoz Mateřské školy Janová bude prodloužen do 29. 7. 2020

Školní rok 2020-2021 zahájíme v úterý 1. 9. 2020

Těšíme se na Vás

 

 

 

PŘERUŠENÍ PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 23. BŘEZNA 2020 DO ODVOLÁNÍ

 

STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ NEPŘERUŠENO

 

Opatření je přijato v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě, v návaznosti na doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedené pod č.j.: MSMT-11703/2020-1 ze dne 10. 3. 2020 a z důvodu nemocnosti dětí, která přesahuje hranici 50%.

Rodiče si mohou v ředitelně mateřské školy nechat potvrdit žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Vyplněný formulář lze rodičům zaslat i v elektronické podobě. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ředitelku mateřské školy na tel. čísle 571 434 080, 775 041 057. 

 

Formulář:  

 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

 

https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOOKPO.pdf

 

O dalších krocích Vás budeme nadále informovat na webových stránkách MŠ po vzájemné domluvě se zřizovatelem Obce Janová.

 

 

Mateřská škola Janová se nachází v malebné obci Janová na klidném místě. Poloha školy je pro rozmanitost jejího okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření si kladného vztahu k ní. Nedílnou součástí MŠ je hřiště a zatravněná zahrada v létě 2018 doplněna novými hracími prvky ...

 

P9102686  

 

Milí rodiče,

 

děkujeme za Vaši spolupráci při získávání informací o Vašem zájmu a potřebě znovuotevření MŠ pro Vaše děti. Přestože je našim cílem zajistit provoz pro rodiče, kteří projevili zájem, v tuto chvíli je pro nás organizačně těžko zvládnutelné MŠ otevřít již od 4. 5. 2020. Termín otevření posouváme na dobu neurčitou. Prioritou je pro nás bezpečnost nás všech!!! 

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

 

 

Vážení rodiče,

 

po dohodě se zřizovatelem zvažujeme otevření mateřské školy od 4. 5. 2020 alespoň v omezeném provozus dodržováním určitých pravidel v souladu s aktuálním stavem a nařízením vlády.

 

Prosím, promyslete, kdo z Vás by děti do školky dával a napište nám do pondělí 27. 4. 2020 své rozhodnutí zda ANO či NE na email: msjanova@seznam.cz. Podle Vašeho vyjádření posoudíme situaci a v úterý 28.4. 2020 vyvěsíme zprávu na stránkách www.msjanova.cz. Otevření bude vyhlášeno rozhlasem ve dnech 29. 4. - 30. 4. 2020.

 

Podrobnější informace naleznete zde

 

                                                  

 

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR ZE DNE 10. 3. 2020

 

Po jednání Bezpečnostní rady státu bylo rozhodnuto o přijetí dalších dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19. Oba dokumenty jsou ke stažení na níže uvedeném odkazu.

 

Dokument ke stažení ve formátu PDF:
mimoradne-opatreni-uzavreni-skol-od-11.-3.-2020-zakaz-konani-akci-nad-100-osob.pdf

 

Důležité informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje k epidemiologické situaci k 26. 2. 2020

 

Klikněte na odkazy: Informace KHS ZK k 26.2.2020 

 

                                  Základní zásady v období zvýšeného výskytu respirací

 

Kalendář