OD 10.5.2021 BUDE OTEVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI V BĚŽNÉM REŽIMU BEZ POVINNOSTI TESTOVÁNÍ DĚTÍ 

V případě absence, prosím, telefonicky nahlaste nepřítomnost dítěte a to nejpozději

pátek 7. 5. 2021 do 13:00 hod., popřípadě v pondělí 10.5. 2021 do 7:00 hod. Děkujeme

 

 

 

Důležitá informace o návratu dětí s povinným předškolním vzděláváním a dětí vybraných profesí do MŠ od 12. 4. 2021 

Prosíme rodiče, aby nahlásili, zda dítě nastoupí na presenční výuku nebo i nadále zůstane doma.

Ochrana obličeje: děti nemusejí mít ústa a nos překryty rouškou ani respirátorem

Stravování: bude zajištěno v obvyklém režimu

Testování dětí: bude probíhat 2x týdně (zpravidla pondělí a čtvrtek) https://testovani.edu.cz/ . Proč? Aby bylo ve škole bezpečno msmt-leták leták.

 • Rodiče dostanou při vstupu do budovy školky test, kterým podle návodu své dítě otestují (Singclean) a předají dítě pověřenému zaměstnanci

 • Dítě doprovází pouze 1 osoba

 • Pověřený zaměstnanec dítě s negativním testem odvede do třídy

 • Instruktážní video msmt-instruktaz-pro-skoly-k-testovani

Děti IZS – určené profese:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
 • pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů
 • příslušníci ozbrojených sil
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele nejpozději v den nástupu do MŠ. Pro bližší informace a přihlášení dítěte k docházce volejte 775041057.

 O dalších organizačních opatřeních Vás budeme informovat pomocí e-mailu. Pokud máte dotazy, pište nebo volejte. 

 

Vážení rodiče

Zahájení výdeje obědů dětem Mateřské školy Janová po dobu distančního vzdělávání. 

Od středy 3. března 2021 si mohou zákonní zástupci dětí Mateřské školy odebírat jídlo do jídlonosičů ze školní jídelny.

Bližší informace rozeslány na emajlové adresy rodičů nebo na telefonním čísle Mateřské školy Janová. Obědy prosím nahlašujte do 12:00 hodin. 

od 1. 3 do odvolání nouzového stavu vlády MŠ Janová UZAVŘENA

na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření.

Oznamujeme všem rodičům, že jsme dne 1. 3. 2021 zahájili distanční výuku pro děti Mateřské školy Janová (naleznete v horním menu -Distanční výuka).

Informace o ošetřovném https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu, podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

Formulář s Žádostí o ošetřovné naleznete na stránkách ČSSZ http://eportal.cssz.cz, údaje o MŠ (přesnou adresu a IČO) naleznete v kontaktech.

Sledujte, prosím, stránky MŠ, ať se včas dozvíte nové informace.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám mnoho zdraví a trpělivosti v příštích dnech.


STRAVOVÁNÍ CIZÍCH STRÁVNÍKŮ NEPŘERUŠENO

 

 

Mateřská škola Janová se nachází v malebné obci Janová na klidném místě. Poloha školy je pro rozmanitost jejího okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření si kladného vztahu k ní. Nedílnou součástí MŠ je hřiště a zatravněná zahrada v létě 2018 doplněna novými hracími prvky ...

 

P9102686  

 

 

 

 

 

Kalendář