O nás

Mateřská škola Janová se nachází v malebné obci Janová na klidném místě v dvouposchoďové budově bývalé základní školy, v roce 2017 zrekonstruované obcí k potřebám MŠ. Poloha školy je pro rozmanitost jejího okolí ideální pro seznamování dětí s přírodou, vytváření si kladného vztahu k ní. Nedílnou součástí MŠ je zatravněná zahrada s hracími prvky a hřiště.

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20- ti dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Výhodou je, že se ve třídě potkávají a pomáhají si děti různých věkových skupin. Panuje u nás rodinná atmosféra s citlivým přístupem k dětem, které se zde cítí dobře a bezpečně, mají k nám důvěru.

Předškolní vzdělávání realizujeme podle vlastního Školního vzdělávacího programu Putování za duhou. Posláním mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti. Učíme děti prožitkem, vzájemně si pomáhat, vážit si jeden druhého, uvědomit si, že každý z nás je na něco chytrý, posilujeme zdravé sebevědomí, přátelství. Úzce se zaměřujeme na spolupráci s rodinou, vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, k pohybovým aktivitám, estetické výchově a environmentální výchově.

Doplňující programy

Zvykací - pro děti připravující se na docházku do MŠ

Čteme dětem - ve spolupráci s turisty Janová a místní knihovnou

Sportování, to nás baví - každé úterý navštěvujeme Sportovní halu Janová

Přípravný - pro děti připravující se na docházku do ZŠ

Logo-chvilky - během dne zařazujeme chvilky zaměřené na logopedickou prevenci

Královské hraní - pro děti od 5-ti let - šachy rozvíjí paměť, pozornost, improvizování, logické myšlení a charakterové vlastnosti

 

Vycházíme z přesvědčení, že základy výchovy a vzdělávání získané právě v MŠ jsou důležité pro celý další život.

 

 

 

 

Kalendář