Zahájení školního roku

 

Zahájení školního roku 2020-2021 

 

Dne 1.9.2020 začíná provoz Mateřské školy Janová.

Prosíme všechny strávníky a rodiče dětí navštěvujících MŠ, aby se v pondělí 31.8.2020 v době od 8. do 12. hod. přihlásili ke stravování osobně v MŠ nebo na tel.čísle 571 434 080. Děkujeme.

 

Prosíme rodiče dětí, které zahájí školní docházku později, nejméně den předem přihlaste své dítě.

Opatření přijatá v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice:

 

Děti se během celého pobytu v  MŠ od 6:45 do 16:00 hod. pohybují bez roušek.

Žádáme Vás o zajištění 1 roušky ve skřiňce dítěte pro případ mimořádného opatření. Děkujeme.

Provoz bude obnoven za dodržení epidemiologických opatření a doporučení, které naleznete zde .

Prosím, nezapomeňte při prvním vstupu do MŠ odevzdat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění k tisku zde.

Prosíme Vás o zodpovědný přístup a věříme, že společným dodržováním pravidel vše zvládneme. Děkujeme.

Nemocné dítě nebude do naší mateřské školy přijato (kašel, rýma, teplota)

Kalendář