Mateřská škola Janová

  

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č 561/2004Sb. o předškolním,

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 

že vyhovuje/nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Janová pro školní rok 2022/2023:

 

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

1/2022

Přijat/a/

2/2022

Přijat/a/

4/2022

Nepřijat/a/

5/2022

Nepřijat/a/

7/2022

Přijat/a

8/2022

Přijat/a

9/2022

Nepřijat/a/

10/2022

Nepřijat/a/

11/2022

Nepřijat/a/

12/2022

Přijat/a

 

 

 

 V Janové dne 25. 5. 2022                                                Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ

pro školní rok 2022/2023 si prosím vyzvedněte

25. 5. - 27. 5. 2021 od 7:00 hod. do 12:00 hod.,

popřípadě v jiný čas nebo den po telefonické domluvě. 

  

 

Ve čtvrtek 9. 6. 2022 v 16:00 hod. proběhne na školní zahradě

třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí

(za nepříznivého počasí v budově MŠ).

 

 

                                                                         

 

 

 

Kalendář