Mateřská škola Janová

  

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č 561/2004Sb. o předškolním,

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Janová pro školní rok 2020/2021:

 

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

1/2020

Přijat/a/

2/2020

Přijat/a/

3/2020

Přijat/a/

4/2020

Přijat/a/

5/2020

Přijat/a/

 

 

 

 V Janové dne 26. 5. 2020                                                Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ

pro školní rok 2020/2021 si prosím vyzvedněte

27. 5. - 28. 5. 2020 od 14:00 hod. do 16:00 hod.

  

V pondělí 8. 6.  2020 v 16:00 hod. proběhne v MŠ

třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.

 

 

                                                                         

 

 

 

Kalendář