Mateřská škola Janová

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č 561/2004Sb.

o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon),

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Janová

pro školní rok 2019/2020:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

1/2019

Nepřijat/a/

2/2019

Nepřijat/a/

3/2019

Přijat/a/

4/2019

Nepřijat/a/

5/2019

Přijat/a/

7/2019

Nepřijat/a/

9/2019

Přijat/a/

10/2019

Přijat/a/

11/2019

Přijat/a/

12/2019

Přijat/a/

 

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2019/2020

si prosím vyzvedněte 30 – 31. 5. 2019 a 10-12. 6. 2019

 od 12:00 hod. do 16:00 hod.

  

V pondělí 10. 6. 2019 v 16:00 hod. proběhne v MŠ třídní schůzka

s rodiči nově přijatých dětí.

 

 

                                                                         

 

 

 

Kalendář