Mateřská škola Janová

  

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34 §165 odst. 2 a §183 odst. 2 zákona č 561/2004Sb. o předškolním,

základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), 

že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Janová pro školní rok 2021/2022:

 

 

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

1/2021

Přijat/a/

2/2021

Přijat/a/

3/2021

Přijat/a/

4/2021

Přijat/a/

 

 

 

 V Janové dne 20. 5. 2021                                                Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

 

 

 

 Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte do MŠ

pro školní rok 2021/2022 si prosím vyzvedněte

24. 5. - 26. 5. 2021 od 11:00 hod. do 14:00 hod.,

popřípadě v jiný čas nebo den po telefonické domluvě. 

  

V úterý 8. 6. 2021 v 16:00 hod. proběhne na školní zahradě

třídní schůzka s rodiči nově přijatých dětí

(za nepříznivého počasí v budově MŠ).

 

 

                                                                         

 

 

 

Kalendář