Zápis pro školní rok 2019-2020

Mateřská škola Janová

 

Ředitelka Mateřské školy Janová vyhlašuje termín zápisu do Mateřské školy Janová pro školní rok 2019 – 2020, dle § 34, ods. 2, zákona 561/2004 Sb. Školského zákona.

 

Úterý 14.5. 2019 od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 hodin.

V  budově Mateřské školy Janová, Janová 58.

                                                                                                      Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

Kritéria k přijímání dětí 2019-2020

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2019-2020

Kalendář