Vynášení Moreny 24.3.2023

P1050036 P1050037 P1050040 P1050042

S Morenou jsme vyhnali zimu ze vsi

V letošním roce připadala Smrtná neděle na 26. března. S tímto křesťanským svátkem je spojen starý pohanský rituál vynášení Morany (slovanské bohyně zimy a smrti), ukončení zimy a vítání přicházejícího jara.

Také naše školka 24. března přivítala jaro touto tradicí. Nejznámější jméno pro figuru je sice Morana, podle oblastí se také označuje jako Morena, Mařena, Smrtka. Děti spolu s paní učitelou si Morenu vyrobily z vrbového proutí, klacků a barevných látek, náhrdelníkem z vyfouklých vajíček jí dozdobily. V dopoledních hodinách se děti s paní ředitelkou vydaly vyhánět zimu ze všech koutů a šířit jarní energii. Nejdříve prošel průvod budovou školky, dále školní zahradou, kde jsme si společně zazpívali v kruhu. A následně celou vesnicí se nesly básně a písně, např. „Zimo, zimo, táhni pryč“, který dětský průvod hlasitě zvolával. Všechny děti se v nošení Moreny vystřídaly. U rozvodněné Bečvy jsme se s ní ještě rozloučili. Ekologicky jsme ji připravili na cestu a svlékli jsme vše, co se v přírodě pomalu rozkládá. Dlouho pozorovaly děti po vhození do řeky, jak ji unáší proud, snad až do Černého moře. Zima pomaloučku odplula pryč.

Text: Markéta Fuchsová, učitelka MŠ

Foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka, Markéta Fuchsová učitelka MŠ

Kalendář