V rytmu bubnů 22. 2. 2023

P1040937 P1040952 P1040967 P1040968

Na bubny si bubnujeme aneb v rytmu bubnů

Středa 22. 2. 2023 se pro nás stala výjimečnou v okamžiku, kdy do naší mateřské školy vstoupil pan Petr John, rodák z Janové, který přivezl ukázat a předvést nejenom bubny, ale i další meditační nástroje, které vlastnoručně vyrábí z přírodních materiálů a některé si přivezl ze světa.

Děti nejenom, že se dozvěděly, jaké materiály se na výrobu používají, ale seznámily se i s pojmy jako je šamanský buben, válcový buben, dundun, tibetská mísa, kalimba, zvonící pytlíček, hrající tykev a spoustu dalších zajímavostí. Každý z nástrojů si děti a paní učitelky mohli vzít do rukou a i si na ně zahrát, což se nám náramně líbilo. Některé hudební nástroje byly větší než děti, jiné krásně zdobené….děti pozorně naslouchaly, jak se na který nástroj hraje a jak jej třeba uchopit, aby se nám v rukou rozezněl. Každý, komu se rozezvučela tibetská mísa, byl ohromen. Jelikož se na ni hraje několika způsoby, všem se to podařilo.

Setkání bylo intenzivní. Měli jsme jedinečnou možnost seznámit se s mnoha meditačními hudebními nástroji z různých koutů světa, potěžkat si je, rozezvučet a na závěr si zabubnovat, zazpívat a zatančit. Děti přestaly vnímat čas a nasávaly atmosféru plnou krásné energie. Na závěr jsme bubnovali. Pan Petr John nás, společně s paní ředitelkou, prováděl různými rytmy a všichni jsme si to náramně užili.

Moc za návštěvu děkujeme a těšíme se na další setkání. Příště budeme svědky výroby paliček, šamanského bubnu, společně si jej ozdobíme a určitě si opět zabubnujeme a zahrajeme na meditační nástroje, které s sebou pan Per John přiveze. Také si rádi vyrobíme zvonící pytlíčky a obohatíme náš hudební koutek o vlastnoručně vyrobené hudební nástroje.

Tuto vzdělávací aktivitu jsem zorganizovala jako projektový den ve škole. Vzdělávací aktivita byla financovaná v rámci projektu OPVVV s názvem "Výzva 80 v MŠ Janová", reg.č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020213.

Hudebně založené projektové dny v naší MŠ probíhají již od r. 2020. Společně jsme si například vyrobili dešťové hole, ptačí budky a v březnu nás čeká hned několik zajímavých projektových dnů spojených s hudbou - muzikoterapie Putování Afrikou, rytmizace s drumbeny, bubnování, výroba zvukomalebných hudebních nástrojů, intuitivní tance...

V blízké budoucnosti plánujeme rozšíření vzdělávání v naší mateřské škole o rytmizace s bubny, muzikoterapii a vybavení školy rytmickými i meditačními hudebními nástroji.

Text: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

Foto: Alena Gavendová, školní asistentka

 

 

 

 

 

Kalendář