Svatý Martin 10.11.2022

P1040337P1040339 P1040341 P1040377

SVATÝ MARTIN JEDE, ZIMU NÁM SEBOU NESE

I když letos nám Martin zimu nepřivezl, i přesto jsme si s dětmi svátek významného patrona jezdců, koní, vojáků, hus i vína náramně užili. Nejdříve jsme si Martina představili s pomocí krásné lidové písničky o již zmíněném hrdinovi a svaté Kateřině. Zpočátku za doprovodu klavíru a poté i hudebních nástrojů, jako jsou prstové činelky, či ozvučné destičky i vajíčka.

Nejen hudební složkou, ale především rozumovou chvilkou jsme dětem zpestřili daný svátek. Společně v kruhu jsme se seznámili se symboly týkající se svatého Martina, které jsme si i zrytmizovali. Poté následoval zajímavýíběh, který poté děti volně převyprávěly za pomocí kreslených obrázků. Zajímavou aktivitou byla kupříkladu hra ,,kouzelný plást“. Samotná činnost spočívala v komunikaci, jemné motorice, spolupráci i trpělivosti.

Za zmínku stojí kupříkladu i tvoření koně svatého Martina, který obohatil naše povídání i krátkou divadelní scénku.

Na závěr bych chtěla dodat, jednu pranostiku: ,, Na svatého Martina pláče husí rodina“. Tak dobrou chuť a nezapomeňte to pořádně zapít vínem!

 

Text a foto: Kateřina Václavíková, učitelka MŠ Janová

 

 

 

Kalendář