Požární den 20. 9. 2023

Pozarni-den-v-materince-1 Pozarni-den-v-materince-2

Pozarni-den-v-materince-3 Pozarni-den-v-materince-4

Požární den v mateřince

Dne 20.9.2023 do naší školky zavítal velitel Janovských dobrovolných hasičů pan Richard Machalec, aby provedl nácvik požárního poplachu pro zaměstnance školy i pro děti. Ty už se moc těšily na zážitkové dopoledne. Čekalo je naučné povídání, cvičný poplach a prohlídka požárního vozu.

Nejprve pan Machalec děti seznámil s tím, jak může požár vzniknout, ale také, jak mu můžeme předcházet. Dále se děti dozvěděly, jak si můžeme s malým požárem poradit sami, čím například uhasit elektřinu a nechyběl ani nácvik tísňového telefonního čísla 150. Děti byly dále poučeny, jak se zachovat pokud vznikne požár ve školce a poté se mohlo přejít k samotnému cvičnému poplachu. Děti netrpělivě čekaly na zaznění sirény hasičského vozidla, která měla celý poplach odstartovat. Když se tak stalo, celá událost se odehrála asi takto: v našem hracím koutku vznikl imaginární požár, o kterém jsme usoudili, že ho sami uhasit nezvládneme. Děti se proto seřadily do dvojic, paní ředitelka Martina Borsíková vzala třídní knihu a společně s paní kuchařkou a vedoucí školní jídelny jsme opustili mateřskou školu. V bezpečí, před budovou mateřinky, pak paní ředitelka dokončila cvičný poplach názornou ukázkou přivolání hasičské jednotky mobilním telefonem. Celé osazenstvo školky bylo dohlížejícím panem velitelem pochváleno za rychlé a způsobné opuštění budovy.

Pak už následovala ukázka požární techniky a auta. Naše zvídavé děti si vyzkoušely vše. Od nasazení helmy až po sezení za volantem vozu( spuštění požární sirény). Pan Machalec děti seznámil s pomůckami, bez kterých se správný hasič při zásahu neobejde a předvedl dětem, jak správně použít hasicí přístroj.

Podle nadšených tváří a reakcí dětí usuzuji, že se letošní požární den v mateřince vydařil. Chtěli bychom tedy touto cestou ještě jednou poděkovat panu Machalcovi za poučné a trpělivé povídání, za dobrodružné dopoledne a radost našich nejmenších.

Těšíme se zase za rok.

Text a foto: Pavla Sichová, asistentka pedagoga MŠ Janová

Kalendář