Kouzlo podzimu v knihovně 6. 11. 2023

Knihovna-1 Knihovna-2 Knihovna-3

MŠ na podzim v knihovně

Dne 6.11.2023 zavítala, již tradičně, naše školka do knihovny. Čekala na nás šikovná paní knihovnice paní Ludmila Filáková, tentokráte s tématem ,, Co se děje na podzim“. Povyprávěla nám o přírodě a jejich změnách na podzim. Zároveň do vyprávění zapojila i děti, a tak vzniklo pěkné společné povídání. Řekli jsme si, co se děje se stromy a z kterých stromů opadává listí. Co jsme mohli ještě sklidit na poli za úrodu, co se děje se zvířátky a která se ukládají k zimnímu spánku. Že nám příroda nabízí ještě své poslední plody – šípky a hřiby, a také že sbíráme poslední spadaná jablíčka. Připomněli jsme si, že na podzim uctíváme památku zesnulých a že i my lidé se pomyslně zpomalujeme, zklidňujeme a ukládáme do té tmavší, chladnější části roku.

Paní knihovnice měla pro nás nachystán stůl s podzimními listy a plodinami. Našli jsme na něm například kaštany, dýni, jablko, hrušku, šípky, ořechy vlašské i lískové a dokonce i mandle ve skořápce sbírané v mandlovém sadu v Hustopečích u Brna. Poté následovalo čtení z knížky Psaníčko pro draka od Václava Fischera, ze které jsme si poslechli básničku O kaštánkovi, nebo Listopad. Nakonec jsme mohli nahlédnout do knih. Některé z nich jsme si vypůjčili do školky.

Moc se nám v knihovně líbilo. Rádi bychom proto poděkovali paní Filákové za velmi pěkně připravený program a milé povídání. Těšíme se zase příště.

 

Text a foto: Pavla Sichová, asistentka pedagoga MŠ Janová

 

Kalendář