Hrajeme šachy

P1030758

Královské hraní ve školce

Tento školní rok jsme rozšířili vzdělávání a nabídku Mateřské školy Janová veřejnosti hned o dvě aktivity. Podařilo se nám od druhého pololetí zahájit další doplňkovou činnost. Kromě vaření cizím strávníkům od 1. 1. 2022 nabízíme i dětem obce Janová hudebně taneční kroužek JANOVJÁNEK, více o něm v dalším vydání Janovských listů.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně spolu s krajským úřadem Zlínského kraje nabídla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II pro mateřské školy školení v šachové pedagogice. Této nabídky jsme využili a paní ředitelka s paní učitelkou Šimoníkovou se od září 2021 intenzivně vzděláváme v ŠACHOVÉ PEDAGOGICE. Na podzim jsme vybavili školku šachovnicemi s velkými dřevěnými šachy a od druhého pololetí jsme v naší MŠ zahájili vzdělávání v této královské hře dětí od 5-ti let.

Co obnáší šachová pedagogika pro MŠ a na koho cílí nabízené vzdělávání? Pod pojmem „šachová pedagogika“ nejsou ukryty jen tahy figurek, ale vypracovaná pedagogická metoda práce s dětmi za pomocí šachovnice a principů šachové hry. Speciální výukovou metodou hry šachu pro děti staršího předškolního věku (5-6 let) vedoucí k rozvoji kognitivních funkcí. Lektorkou je paní Mgr. Tatsiana Bahatka, která vystudovala Akademii tělovýchovy a sportu v Minsku, trenérskou fakultu se specializací šachy. Je trenérem 1. třídy a má více než 26 let praxe, specializuje se na výuku šachu u dětí mladšího věku.

Šachového vzdělávání podporuje všestranný rozvoj intelektuálních schopností dětí, zlepšuje paměť, vytváří kombinační, matematické a analytické schopnosti, rozvíjí čtenářskou gramotnost, rozvíjí kreativitu, intuici a schopnosti soustředit se, vede děti k odpovědnosti za své rozhodování, budování přátelství a vzájemné pomoci v dětském kolektivu, překonávání strachu z neúspěchu a poučení se z chyb, rozvíjí kompetence potřebné pro řešení různých problémů, rozvíjí matematickou představivost a je jednou z „terapií“ pro děti s poruchami chování.

Děti se učí základní šachové pojmy a strategie hry. Pomocí příběhů a pohádek se učí orientovat na šachovnici a využívat schopnosti jednotlivých figurek, aby chránili svého krále i celé království, vzájemně si pomáhají a radí. A když nedopadne pohádka - šachová partie úspěšně, například, když paní věž slupne pěšáčky Edu a Filípka, nic se neděje. Eda s Filípkem ji v následující šachové partii přechytračí.

Děti hra v šachy zaujala. Věříme, že je pro ně dobrým základem do života.

 

Text a foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Kalendář