Zápis do MŠ

 

 

ZVLÁŠTNÍ zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

v Mateřské škole Janová, příspěvková organizace

 

na školní rok 2022/2023

 

 

(určen dle Zákona č.65/2022 Sb., pouze pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině a bylo jim uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu)

 

Zápis proběhne dne 24. 6. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin v budově MŠ Janová, Janová 58.

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

Přineste s sebou:

vyplněnou žádost o přijetí (potvrzenou lékařem pro děti a dorost)

vízový štítek nebo cestovní pas s razítkem

doklad o totožnosti dítěte

doklad o totožnosti zákonného zástupce

 

Žádost o přijetí je možné vytisknout od 26. 5. 2022 z webových stránek školy www.msjanova.cz – ZÁPIS

nebo osobně vyzvednout v MŠ od 26. 5. 2022 v pracovní dny od 7:00 – 16:00 hod.

 

Pravidla pro přijímání

 

K tisku:

Žádost o přijetí čeko-ukrajinsky

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Kalendář