Ptáčci z luštěnin

Img_20210112_201920

PTÁČCI Z LUŠTĚNIN

A jak vzniklo ono nevšední tvoření?

Jak to bývá ve většině rodin, často se zbavujeme přebytečného materiálu, jako jsou kupříkladu krabice, či potraviny, které již mají po záruční lhůtě. Avšak naše školka se snaží využít všechen odpadní materiál takřka do jeho posledního dechu. A bylo tomu tak i při posledním tvoření.

Abych děti vtáhla do té správné atmosféry, přiblížili jsme si společně prostřednictvím knih a plakátů obyvatelé lesa, tedy především ptactvo. Děti s nadšením vyprávěly, jaká zvířata v lese již viděly a taky ty, které by chtěly potkat. Jakmile děti byly dostatečně motivovány, ukázala jsem jim nejprve samotný výrobek a poté jsem jim vysvětlila, jak si ptáčka zhotovit. Při práci panovala klidná nálada a děti s hravostí a fantazií vytvořily zcela originální výzdobu naší školky.

Na závěr bych chtěla dodat, že určitě nejsme ve školce skladiště odpadu, avšak učíme děti k tomu, aby nejen s materiálem šetřily, ale také jej dokázaly využít různými směry a dát jim tak druhou šanci.

Text a foto: Kateřina Václavíková

Kalendář