Oslavili jsme Den ZEMĚ 22. 4. 2021

P1020517 P1020527

 P1020515 P1020513  

P1020534

 

 

 

Den Země

Sláva, sláva, naše planeta Země má svátek. Je krásně kulatá, plná vody a zeleně, ale hlavně na ní žije spousta lidí, ptactva, rostlin a živočichů.

V den, na který připadá svátek, a to 22. 4. 2021 jsme se rozhodli uspořádat Den Země. A to pro děti, co navštěvovaly školku, ale i pro ty, co byly doma. Společně s paními učitelkami jsme s láskou pro ty naše děti vymysleli a vytvořili nejrůznější úkoly a zajímavé aktivity.

Po svačince jsme se vydali na cestu za planetou Zemí, děti tak společně s námi pomáhaly připravovat jednotlivé stanoviště i pro ostatní kamarády. Po cestě jsme pozorovali květiny, určovali jsme jejich názvy, také jsme sbírali kameny – aby děti dokázaly rozlišit, co je živá a neživá příroda. Při chystání jednotlivých úkolů jsme si společně zahráli na žabky a ptáčky, aby děti měly dostatek pohybu a užily si i sportovní radovánky. Při mořském stanovišti mohly děti plně rozvinout svou fantazii a zužitkovat své vědomosti v oblasti mořských živočichů, jelikož jsme ozdobili část cesty kresbami chobotnic, krokodýlů a ryb. Společnými silami jsme nakreslili i plejtváka, který byl součástí jednoho naučného stanoviště.

Když bylo vše nachystané, společně s dětmi pomocníčky jsme si prošly všechny stanoviště ještě jednou od STARTU až po CÍL. Připravená aktivita děti velmi zaujala a ty pak s hravostí a radostí plnily zadané úkoly. Každé stanoviště bylo jiné, přesto nápadité, od sportovního, tvořivého až k naučnému. Zkrátka každé dítě si našlo to své.

V cíli pak na všechny děti čekalo poslední stanoviště, kdy děti plnily, co patří a nepatří do živé a neživé přírody a hledaly předměty (kámen, šiška, klacek...) a ukládaly je na místo určené. Po splnění všech úkolů byly děti obdarovány sladkou odměnou, certifikátem s jarní hrou a mušličkou. Také jsme si i povídali o tom, který úkol či aktivita děti bavila nejvíce, a jak se znovu těší do školky.

Podle úsměvů a jiskřiček v očích jsme poznali, že Den Země se velmi vydařil.

Text a foto: Tereza Zychová a Kateřina Václavíková, uč. MŠ Janová

Kalendář