Malí zahradníci - jaro 2022

 P1030914 P1030913 P1030797

Malí zahradníci

 

Díky skvělé spolupráci se zřizovatelem MŠ Janová, získala naše školka prostor, kde můžou děti zakusit své první pěstitelské úspěchy. V rámci environmentální a polytechnické výchovy plánujeme malou zahrádku využít pro pěstování drobného ovoce, zeleniny a bylinek.

Nešlo by to bez pomoci ochotných rodičů a rodinných příslušníků. Děkujeme tímto rodině Machalcových, Hoškových a Bastlových. S jejich velkou pomocí zahrádka získála svůj současný vzhled. Dále děkujeme rodičům a turistům, kteří přispěli bylinkami, sazenicemi, semeny a konvičkami.

Jelikož zahrádku teprve zakládáme, čeká nás ještě spousta práce. Pokud nám počasí dovolí, děti sbírají a odvážejí kamínky, podle potřeby zalévají, a hlavně pozorují přírůstky sazenic.

Zatím se nám podařilo osázet vyvýšené záhonky. Najdete tam jahody, hrášek, kedlubny a ředkvičky. Taky jsme do svahu zasadily dýně, které si děti spolu s kedlubnami a ředkvičkami samy předpěstovaly. Na vysazení ještě čekají bylinky a ovocné keře.

Činností na zahrádce, děti získávají návyk pracovat, učí se být trpělivé, tvořivé a iniciativní. Rozvíjet svoji schopnost vnímat svět pomocí všech smyslů, a především objevovat taje a krásy přírody. Nejlépe se totiž naučíme vlastním prožitkem.

Držme tedy dětem palce, ať se dílo podaří.

 

Text: Bc. Iveta Šimoníková, učitelka MŠ

Foto: Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

Kalendář